با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ۳۰۰ سبد غذایی در شب عید

توزیع 300 سبدغدایی در شب عید

به لطف خداوند و به حمایت خیرین گرامی ، در شب عید ،۳۰۰ سبدغدایی شامل (برنج ،روغن،ماکارونی،حبوبات،قند،رب و…)و بسته های گوشت تهیه و به همراه کفش و پوشاک برای فرزندان به مددجویان خیریه اهدا شد.

گزارش تصویری

گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری  گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری