با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ۱۰۰پرس غذای نذری به مددجویان در روز اربعین حسینی

404040

در روز اربعین اربعین سید و سالار شهیدان  به همت یکی از خیرین موسسه ۱۰۰ پرس غذای نذری چلو کباب در  بین مددجویان توزیع گردید.