با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع ۲۶۰ سبدغدایی ،ماه مبارک رمضان

مبارک رمضان ،۲۶۰ سبدغدایی

به لطف خداوند و به حمایت خیرین گرامی ، در ماه مبارک رمضان ،۲۶۰ سبدغدایی شامل (برنج ،روغن،ماکارونی،حبوبات،قند،چایی،رب و…) و بسته های گوشت تهیه وبه مددجویان خیریه اهدا شد. 

گزارش تصویری

گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری گزارش تصویری