با کریمان کارها دشوار نیست ...

به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی

نذری محرم

به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورا ی حسینی به همت خیرین محترم ۱۰۰ کیلو گوشت چرخ کرده به همراه ۱۵۰ پرس قیمه و ۹سبدکالا بین مددجویان خیربه سید الکریم توزیع شد.

نذری محرم