با کریمان کارها دشوار نیست ...

توزیع غذای نذری

نذری به مناسبت شب قدر

توزیع غذای نذری

به همت خیرین بزرگوار تعداد صد و پنجاه  پرس غذای نذری  بین مددجویان موسسه خیریه سیدالکریم توزیع شد.