با کریمان کارها دشوار نیست ...

اهدای غذای نذری

اهدای غذای نذری

اهدای غذای نذری در ماه مبارک رمضان به ایتام و خانواده های تحت پوشش ، گزارش تصویری به پیوست می باشد.

 

اهدای غذای نذری اهدای غذای نذری